THIẾT BỊ THI CÔNG

Trang đầu

1、Sản phẩm: Cọc bê tông dự ứng lực:

 

Quy cách
  1. Đường kính cọc300mm~800mm
  2. Chiều dài cọc 8 mét ~18 mét
  3. Năng suất (cây) 180 cây/ ngày
  4. Năng suất (mét)Khoảng 60.000 mét /tháng

 

2、Máy đóng cọc, và thiết bị đo lường định vị:

 

Máy đóng cọc

Model

Đơn vị

Số lượng thiết bị

D608-120M
Bộ
02
D508-90M
Bộ
03
D408-85M
Bộ
04
D308-80M
Bộ
11

 

Búa đóng

Model
Đơn vị

Số lượng thiết bị

KOBE KB-80
Bộ
02
KOBE KB-60
Bộ
03
KOBE KB-45
Bộ
04
MITSUBISHI MB-72
Bộ
11
KOBE KB-25
Bộ
11

BÚA ĐÓNG

MÁY KHOAN

THIẾT BỊ TRỘN BÊ TÔNG


XE CUỐC


MÁY PHÁT ĐIỆN

GIÀN KHOAN CỌC
 
TOP ]